Katalog

Bu ürüne ait kataloğu aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.

Trapez sacgalvaniz sac veya alüminyumdan, coil coating boyalı veya boyasız olarak, değişik kalınlık ve formlarda üretilmektedir. Isı yalıtımsız tek kat veya iki trapez arasına ısı yalıtımı serilen çok tabakalı çatı ve duvar uygulamalarında kullanılır. Üzerine buhar kesici ve rijit isi yalıtım tabakası (yüksek yoğunlukta taş yünü, EPS, XPS, v.b.) serilip, su izolasyonu için membran He kapatılarak çok tabakalı teras çatıların taşıyıcı alt yüzü olarak da uygulamaları yapılır. Kolay taşınabilir, montajı pratiktir. Günümüz yapı teknolojilerinde en sık rastlanan özellik ideal farklı yapı malzemelerinin bir arada kullanılabilmesidir. Kompozit yapının en önemli özelliği beton ile çeliğin beraber kullanılmasıdır. Dünyadaki çelik + beton kompozit yapılarda yüksek gerilme ve esneklik özelliğine sahip çelik ile, yüksek basınç mukavemeti ve korozyon direncine sahip betonun çeşitli kombinasyonları kullanılmakta ve uygulanmaktadır. Kompozit yapı yöntemi ile çelik ve betonun pozitif özelliklerini herhangi bir engel kalmadan birleştirmek mümkündür. Meydana gelen kompozit yapılarda çelik taşıyıcılar gerilim gücünü, beton ise basınç gücünü taşımakta buna ilaveten çelik iskeletin betonla birleşmesi sonucunda çelik ile beton bir bütün olarak taşıyıcı güce sahip olup tamamıyla beraber hareket eden bir bütün haline gelmekte ve yangına karşı da büyük bir koruma sağlamaktadır. Kompozit döşeme,beton altı trapez sacı, yüksek hadve ve gelişmiş kesit özellikleriyle, beton ve çelik arasında mükemmel kompozit bütünlük sağlar. Çelik bina maliyetlerini ciddi ölçüde düşürür, yüksek yapısal verim sağlar.

Trapez Sac Uygulama Alanları

27/200 formunda boyali veya galvaniz sacdan imal edilen tek kat trapezdir. Çatı ve cephede uygulanir. 27mm hadvelidir. 800-1000 mm. net uygulama genisligine sahiptir.

  • Sanayi yapıları
  • Askeri yapılar
  • Sosyal yapılar
  • Zirai yapılar
  • Spor tesisleri
  • Şantiye binaları
  • Silolar
  • Hipermarketler
  • Alışveriş merkezleri
  • Hal binaları

gibi taşıyıcı sistemi çelik veya prefabrike beton olan yapilarda kullanilir. 6 hadveli net uygulama genişliği 1000 mm. olarak üretilebilir. Cephede ve yüksek eğimli çatıda trapez sac kaplama olarak uygulanabilir. Yerinde uygulama çift kat sitemlerinde alt veya üstte kaplama olarak uygulanmaktadır. Boyalı trapez sac "dubleks kaplama" olarak bilinir. Burada çinko ve boyanın oluşturduğu sinerjik etki korozyon karşısında yaklaşık 2 kat koruma sağlar ve bu korozyondan korunmanın neredeyse son zirvesidir. Bununla beraber dubleks kaplamalar, yeniden boyamayı, güvenlik damgalamalarını ve renkli kodlamaları kolaylaştırır. Galvanizlenmiş çeliğin üzerine yapılan boyamalar, galvaniz tabakasının ömrünü uzatmaktadır. Trapez sac fiyatları, kullanılan sacın kalitesi ve kalınlığına göre değişiklik gösterebilir. Nakil halinde trapez saclar mutlaka örtülmelidir. Beyaz pas galvaniz trapez sac kalitesinin düşük olduğu anlamına gelmez. Beyaz pasın oluşmaması için önemli olan kriter depolama ve ortam koşuludur. Eğer trapez sac yığın halde veye paketli bir şekilde açık havada muhafaza edilecekse, parçalar arasında nem birikme riski vardır. Yeni galvanizlenmiş bir çelikte bile, nem işlemesi veya olumsuz hava koşulları (yüksek nem, rutubet) nedeniyle beyaz pas oluşabilir. Galvanizli trapez sac malzemeler yerden rutubeti almayacak şekilde takozların üzerine yerleştirilerek, beyaz pas engellenebilir. Ayrıca galvanizli trapez sac malzemelerin aralarına hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takozlar yerleştirilerek beyaz pas oluşumu önlenebilir. Beyaz pas görünen malzemeler silinerek, kuru hale getirilebilir. Trapez sacların üzerindeki su birikimini önlemek için, yeni galvanizlenmiş trapez sac malzemeler eğimli dizilmelidir. Böylelikle galvaniz trapez sac üzerinde biriken nemin akması sağlanır ve beyaz pas oluşumu engellenebilir. Tahta takozlar trapez sac tabakaları arasına yerleştirildiğinde de çinko yüzeyler arasında çatlaklar oluşmaz.